Hospice Kromme Rijnstreek: interactief verbeteren

Continu verbeteren

Het Hospice Kromme Rijnstreek is altijd op zoek naar het ontwikkelen van de eigen organisatie. Uit een vragenlijst onder vrijwilligers was een positief beeld naar voren gekomen maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. De STIDAD-adviseurs werden gevraagd om de verbeterpunten verder uit te diepen, suggesties aan te dragen voor oplossingen en draagvlak onder alle 100 vrijwilligers te organiseren.

hospice-krommerijn

Hospice Kromme Rijnstreek te Houten

In een voorgesprek met de coördinatoren is het lopende proces binnen het hospice uitgebreid besproken. Op basis van dit voorgesprek zijn een aantal deelgebieden benoemd namelijk: ontvangst van een gast, werkzaamheden tijdens het verblijf van een gast, overdracht tussen vrijwilligers en verpleegkundigen en onderlinge samenwerking.

In een open vervolggesprek met een vijftiental vrijwilligers, verpleegkundigen en de coördinatoren (de denktank) zijn alle deelgebieden besproken. Per deelgebied is aangevuld op de verbeterpunten uit de vragenlijst en zijn er suggesties gedaan voor oplossingen.

Dat leverde een mooi pakket aan actiepunten op die de coördinatoren hebben opgepakt. Om zich te verzekeren van een breed draagvlak is een denktank kamer ingericht waar alle 100 vrijwilligers en verpleegkundigen langs kunnen lopen en interactief hun mening kunnen geven. Iedereen kan stemmen met stickers op statements, keuzes maken tussen dilemma’s (zonder foute antwoorden), zinnen aanvullen over gastvrijheid (gastvrijheid is..) en op een open sheet suggesties te doen.

Het hospice is een gastvrije, vriendelijke, professionele organisatie waar de STIDAD-adviseurs met veel plezier hebben meegewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.