De start van een sociale onderneming: Koek en Ei

Koek en Ei

Egbert en Joke Schroten hebben een zoon met een verstandelijke beperking. Hun zoon Benjamin werkte als hulp kok bij een kerkelijke instelling. Helaas is deze vorm van dagbesteding opgeheven. De familie heeft zich tot doel gesteld een eigen stichting op te richten om hun zoon en andere mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden. Daarvoor hebben ze “Koek en EI” opgericht. Het doel van deze “Koek en Ei” is een horeca gelegenheid openen in een gebouw van de kerkelijke gemeenschap in Driebergen. De stichting werkt met een professionele chefkok en een orthopedagoge.

Ondernemersplan

De stichting bleek bij het eerste gesprek met Stidad al goed op weg: er lag een concept business plan, er was toestemming om het pand te gebruiken en men had inmiddels goede contacten bij de gemeente. De stichting was zeker in staat alle werkzaamheden zelf op te pakken maar wilde graag professioneel advies op verschillende deelgebieden.

Stidad heeft aangeboden te coachen gedurende het hele traject (vanaf begin 2016 tot half 2017). Vanuit Stidad werd één adviseur aangewezen als vast contactpersoon. Zij coördineerde de inzet van de verschillende experts. Per onderdeel werd een aparte afspraak gepland tussen de expert van Stidad, de coördinator en het desbetreffende aanspreekpunt van de stichting. De coördinator bewaakte de samenhang en voortgang.

Zo was er behoefte aan expertise op het gebied van beleid & bestuur, financiën, marketing & communicatie.

  • Er lag een concept business plan: onze Stidad adviseur heeft een alternatief format businessplan aangedragen wat ook geschikt was voor presentatie naar externe financiers. Verder hebben de advisieurs meegelezen waardoor de inhoud meer focus kreeg en op details werd aangevuld.
  • De financiële expertise was minder aanwezig bij de stichting: onze financiële expert zorgde voor een goede onderbouwing en een prognose.
  • Communicatie en PR: Stidad heeft gezorgd voor een format voor een communicatieplan, het coachen van de schrijver van het communicatieplan en de eindredactie van het communicatieplan.

De stichting heeft een goede basis met een professioneel business plan en een sterke financiële onderbouwing. De opening van Koek en Ei vindt plaats begin 2018. Het communicatieplan moet nog worden uitgerold. We zijn er nog niet maar het is een te mooie case om niet te vertellen!