Blog: FC de Bilt

Zonder plan kom je nergens

FC De Bilt is een van de grotere clubs voor amateurvoetbal in Nederland met ca. 1300 leden: ca. 500 senior- en 800 juniorleden. Net als bij alle vrijwilligersorganisaties is het altijd heel spannend om ervoor te zorgen dat alle trainingen worden gegeven, dat de materialen goed worden onderhouden, dat de bar goed draait, dat de scheidsrechters goed zijn opgeleid etc. Bovendien heeft voetbal een brede maatschappelijke taak, het gaat niet alleen om een bal trappen, je wilt de jeugd opleiden, teamgeest ontwikkelen, mensen een volwaardige hobby geven en natuurlijk: het moet ook gezellig zijn!

“Zonder plan kom je nergens”, vond het bestuur van FC De Bilt.

Maar hoe maak je zo’n plan? “We hebben het al zo druk en we worstelen al met te weinig vrijwilligers omdat ook onze leden het al druk hebben…..”

Op een bijeenkomst van “samen voor De Bilt” kwamen vertegenwoordigers van FC De Bilt en Stidad elkaar tegen en de link was snel gelegd: misschien konden de Stidad adviseurs de voetbalclub helpen?! Na een tweetal voorbereidende sessies met bestuur van FC De Bilt en twee Stidad adviseurs werd een doel en een bijbehorend projectplan opgesteld. Zo hadden we onderling vertrouwen opgebouwd, had iedereen hetzelfde doel voor ogen en kon het werk beginnen!

Het plan: Het doel was snel helder: een nieuw meerjarenplan voor FC De Bilt

De uitvoering

Ook het “hoe” was eenvoudig: met input van zoveel mogelijk leden. Dus werden alle leden uitgenodigd om mee te doen bij een 8-tal praatsessies. Onderwerpen sloten nauw aan bij bestaande commissies van de club: technische commissie, junioren, senioren, scheidsrechters, kantine etc.

De sessies werden geleid door de adviseurs van Stidad die met een drietal vaste onderwerpen de discussie vanaf het begin structureerden. Natuurlijk was er altijd een van de leden van het bestuur aanwezig en werden de aantekeningen van de sessie gedeeld met de deelnemers van de bijeenkomsten voor aanvulling of commentaar.

Op grond van al die sessies werd een conceptplan opgesteld dat eerst werd besproken in het bestuur, daarna via de website van de club werd aangeboden aan alle leden die hiervoor interesse hadden en vervolgens op de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld.

Naast goede doelen en voornemens bevatte het uiteindelijke meerjarenplan een concrete lijst met acties en doelen die per onderwerp door de leden zelf naar voren waren gebracht. Dat betekent niet alleen veel werk, maar geeft ook het vertrouwen dat het zal gebeuren!

De inhoud

  1. Goed voetbal
  2. Inzet van meer en beter geplaatste vrijwilligers
  3. Opleiding van vrijwilligers
  4. Financiële gezondheid
  5. Heldere structuur en heldere communicatie

Met de input en steun van bestuur en heel veel vrijwilligers is de club nu gestart met de acties, wij houden graag contact om te zien hoe het de club vergaat!

Conclusie

Het was een nuttige exercitie voor de club en voor ons als Stidad adviseurs erg leuk om zo met een vereniging te kunnen samenwerken!