Financiën en fondsenwerving

AndriesIk ben Andries Heidema en heb als financieel manager veel gewerkt in financiële functies met verantwoordelijkheden voor o.a. sturing, verantwoording en rapportage. In deze functies heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met technische en logistieke processen. Daarnaast heb ik bestuurlijke activiteiten verricht voor de Kamer van Koophandel, een pensioenfonds en een woningstichting (als commissaris).
In diverse functies en rollen heb ik geleerd om doelen binnen kaders te realiseren, om te gaan met verschillende belangen en effectiviteit en efficiency op zowel de korte- als lange termijn te verwezenlijken.

Als adviseur van Stidad wil ik vanuit een onafhankelijke positie mijn kennis en ervaring beschikbaar stellen en een bijdrage leveren aan een oplossing van uw probleem.

De meest recente opdracht die ik heb uitgevoerd is het samenstellen van de jaarrekening voor een jonge enthousiaste stichting.
STIDAD heeft in nauwe samenwerking met de stichting de jaarrekening van de afgelopen jaren samengesteld. Vervolgens naar aanleiding en op basis van de jaarrekening, advies en ondersteuning geboden voor aanpassingen in de administratie en (financieel) beheer en sturing. Het bestuur van de stichting heeft de door ons samengestelde jaarrekening(en) ongewijzigd vastgesteld en de adviezen overgenomen.

Jan Koster
Jan KVan 1976 – 1990 was ik werkzaam in de ontwikkelingssamenwerking (tropisch landbouwkundige) in Buitenland en Nederland. Na omscholing bij o.a. SIOO richtte ik me op Personeel & Organisatieontwikkeling (1995 – 2007 eenmanszaak) met specialiteit beloningsmanagement en nadruk op de ‘O’-kant; Ik heb grote en kleinere trajecten gerealiseerd in gezondheidszorg (onder licentie), onderwijs, vervoer & mobiliteit (NS) en industrie.

Als mede-oprichter van Stidad ben ik vanaf het eerste begin in 2010 zeer nauw bij betrokken geweest als secretaris. Het penningmeesterschap deed en doe ik er bij. Daarnaast begeleid ik ook verschillende workshops op gebied van fondsenwerving en doe ik veel aan opbouw en het onderhouden van het relatienetwerk van Stidad.

Michel MattonMichel
Ik ben een creatieve en veelzijdige financiële professional.
Mijn sterke kanten zijn een goed inzicht in de samenhang tussen bedrijfsmodellen en bedrijfsprocessen en meer dan 25 jaar ervaring met uiteenlopende financiële en administratieve bedrijfsprocessen. Ik kan uitstekend schakelen tussen strategische, tactische en operationele niveau’s en weet strategie goed te vertalen naar operationele processen. Ik vind het leuk om duurzame en solide oplossingen te bedenken voor financiële en administratieve problemen.

Recent heb ik een advies uitgebracht over potentiële verbeteringen in de BTW positie van een stichting. Ook heb ik geadviseerd over de inrichting van de jaarrekening van deze stichting zodat zij meer weerstand kan bieden tegen de druk vanuit de overheid om reservevorming te beperken bij gesubsidieerde instellingen.

Het bedenken en realiseren van deze oplossingen doe ik normaal vanuit mijn eigen bedrijf Zimacon. Maar ik besteed een deel van mijn tijd graag aan STIDAD omdat ik het belangrijk vind dat maatschappelijke organisaties hun goede werk kunnen blijven doen en ik het leuk vind om duurzame oplossingen te bedenken met (veel) minder middelen.