Werkwijze en kostenvergoeding STIDAD

Werkwijze STIDAD

De werkwijze van STIDAD bestaat uit vier eenvoudige stappen en is zeer transparant. Een intakegesprek, een offerte, de uitvoering van het traject en de facturering.

STIDAD werkt met een gratis intakegesprek. Het intakegesprek is bedoeld om te achterhalen wat precies de vraag is van de klant. En uiteraard of er een goede match is met STIDAD. Valt de klant binnen de doelgroep van STIDAD? En heeft STIDAD de juiste kennis en adviseurs in huis om een oplossing te bieden.

Na het intakegesprek, maakt STIDAD een offerte waarin de vraagstelling, de voorgestelde oplossing en het aantal uren dat een adviseur werkt aan het traject worden gespecificeerd. Op basis van het aantal uren wordt ook al een indicatie gegeven van de kostenvergoeding (exclusief de reiskosten van de adviseur).

Pas na ondertekening door de adviesvrager start STIDAD met het traject.

Kostenvergoeding

In principe ontvangen de adviseurs geen vergoeding voor hun advies, tenzij anders met de klant is afgesproken. Na afronding van de werkzaamheden, ontvangt de klant een factuur. De factuur  bestaat uit het aantal overeengekomen advies uren tegen een tarief van € 8,50 per uur (vrij van BTW) en een declaratie van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten door de STIDAD adviseurs.

Zie voor de betalingsvoorwaarden artikel 3 van de Algemene Voorwaarden