Organisatie

Ons bestuur

De Stichting Ideële Advisering (StIdAd) heeft drie bestuursleden nl. een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een bestuurslid. De Stichting is statutair gevestigd in Houten.