Over STIDAD

Stichting Ideële Advisering (STIDAD) is een niet commercieel adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in advies aan non profit organisaties. Onze adviseurs geven professioneel advies op verschillende vakgebieden. Een aantal voorbeelden van vragen die STIDAD heeft opgepakt voor verschillende stichtingen en verenigingen:

Hoe kun je het beste fondsen werven?
Hoe zorg ik voor de balans tussen de inzet van mijn vrijwilligers met respect voor de beroepskrachten?
Hoe zorg ik voor een goed vrijwilligersbeleid?
Hoe maak ik een compact en pragmatisch communicatieplan?
Wat is de beste manier om de jaarafrekening op te maken?
Hoe zet ik social media in?
Is mijn beleidsnotitie nog up to date?
Hoe professionaliseer ik mijn bestuur?
Hoe zet ik een functiewaarderingssysteem op?