Positionering Landgoed Bredius

Positionering statement

Stichting Landgoed Bredius heeft de opdracht om het landgoed te beheren en verder te ontwikkelen. Tijdens het intake gesprek met het bestuur kwam naar voren dat er al een groot aantal creatieve ideeën op tafel lagen om de gestelde doelen te realiseren. Het was echter lastig is om de juiste keuzes te maken. Om de juiste prioritering te maken was een aanscherping van het beleid nodig.

positionering landgoed Bredius

Voorzitter Mieke Lendfers en bestuurslid van Bernt Feis van Landgoed Bredius met STIDAD adviseur Mariëtte Sijnhorst

STIDAD heeft het bestuur van Landgoed Bredius in een drietal sessies ondersteund bij de concretisering en formulering van haar visie, missie en de positionering van het Landgoed. Een format voor een brand key  is aangeleverd en ingevuld door middel van een interview met 2 bestuursleden. Deze brand key is ook de basis voor de kernboodschappen die zijn geformuleerd en gebruikt kunnen worden in de communicatieplannen.

Op basis van de visie, missiestatement en de positionering zijn tenslotte een aantal selectiecriteria geformuleerd op basis waarvan alle activiteiten door het bestuur getoetst kunnen  worden op toegevoegde waarde. Het bestuur heeft de uit te voeren marketing communicatie activiteiten vervolgens op basis van deze selectiecriteria geprioriteerd.