Communicatieplan Gilles de la Tourette

logo gille de la toretteCommunicatieplan en PR plan

Als Stichting Gilles de la Tourette is ons doel om de kwaliteit van leven voor Touretters en hun directe omgeving te verbeteren. Daarnaast streven wij ernaar om meer bekendheid te geven aan de aandoening en bij te dragen aan een vroege opsporing ervan en nieuwe behandelmogelijkheden.

De afgelopen jaren zijn wij ons meer bezig gaan houden met awareness en het trekken van aandacht rond het syndroom. Echter, na onze actie rond de Europese Tourettedag van 2015 bleek al snel dat we niet het gewenste effect hadden bereikt; het effect stond niet in verhouding met de kosten en tijd die we erin hadden gestopt. Dit, terwijl dit wel heel belangrijk voor ons is, aangezien we een kleine organisatie zijn, die volledig op vrijwilligers draait. Elke minuut en elke euro is kostbaar! Na aanleiding hiervan zijn we naar PGO Support gestapt en via hen kwamen we bij Stidad terecht.

 In het eerste gesprek met Mariëtte en Armand hebben we heel open kunnen spreken over de problemen waar we tegenaan liepen en al snel werd duidelijk waar de kern van het probleem lag en hoe we dit konden oplossen. Zo bleek dat we bij awareness acties in ons enthousiasme vaak het doel voorbij schoten. We vergaten dit doel in acht te nemen tijdens het bedenken van ‘het middel’, waardoor we niet de gewenste resultaten behaalden.

Met Armand en Mariëtte zijn we terug gegaan naar de basis: waarom doen we als stichting wat we doen? Wat willen we ermee bereiken? En wie willen we ermee bereiken? Dit hebben we gebruikt in het opstellen van een communicatieplan. Tijdens het opstellen hiervan zijn we gaan kijken naar wat onze donateurs, vrijwilligers en stakeholders nu eigenlijk van ons verlangen en hoe we daar het beste bij aan kunnen sluiten. We hebben gekeken naar wat wij te bieden hebben en op welke manier we dit het beste in kunnen zetten. Het doel hierbij was niet het bedenken van nieuwe activiteiten en ideeën, maar juist het efficiënter inzetten van de bestaande activiteiten binnen onze stichting.

Sinds deze gesprekken en het schrijven van het communicatieplan is alles veel duidelijker geworden. We denken nu na over waarom we iets doen, voordat we het doen. We denken na over welk middel we willen inzetten voor welk doel en waarom. En we denken na over hoe we onze interne communicatie het beste kunnen structuren. Want ook dat is natuurlijk erg belangrijk.

Wat we met Stidad hebben gedaan is echt het zetten van een grote stap in de professionalisering van onze stichting. We hebben onze missie en doelen verduidelijkt en kunnen daarom veel doelgerichter te werk, waardoor we veel minder tijd, energie en geld kwijt zijn. En terwijl dit nog wel eens over het hoofd wordt gezien, is dit zeker voor een vrijwilligersorganisatie heel erg belangrijk!

We zijn heel blij met de hulp die Mariëtte en Armand ons geboden hebben en willen hen hartelijk danken voor de fijne gesprekken!