Houtens Muziek Collectief: naamgeving en inspiratie

HMC beeldmerk3Houtens Muziek Collectief (HMC)

De adviesaanvraag van het HMC leek eigenlijk heel simpel: wat moet de naam van het samenwerkingsverband van muziekdocenten in Houten worden? Er is een uithangbord aan de gevel en voordat dat vervangen gaat worden, is meer duidelijkheid gewenst over de naamgeving. Er blijken over de naamgeving meerdere opvattingen te zijn. Bij de adviseur Jaap van Straalen, gaat er direct een belletje rinkelen. Is dit een triviale vraag of steekt achter de vraag iets anders?

Bij de intake blijkt het docentencollectief al een tijd te kampen met dalende leerlingaantallen. Verder is een grote groep docenten niet actief betrokken bij het collectief. Vernieuwingsideeën stranden daardoor in de docentenvergaderingen.

De adviseur besluit de adviesaanvraag iets anders te interpreteren en aan de orde te stellen dat de docenten onvoldoende gemeenschappelijkheid hebben om daarmee het draagvlak te creëren voor het collectief, en dus voor een naam waarachter eenieder zich schaart. Als die gemeenschappelijkheid er is, zal de naamgeving geen probleem meer blijken te zijn.

Twee sessies van elk iets meer dan twee uur worden gepland om beter zicht te krijgen op welke product de docenten aanbieden, op welke doelgroepen zij zich zouden kunnen richten en welke kansen en bedreigingen zich op dit moment in de sector van het muziekonderwijs voordoen.

Het zijn inspirerende bijeenkomsten waar een aantal goede ideeën uit komen gebaseerd op best cases binnen het Houtens Muziek Collectief. Opvallend is bv het verschil in benadering van de docenten van hun leerlingen. Docenten die zich op een geavanceerde manier met hun leerlingen verstaan en het gebruik van sociale media niet schromen, blijken succesvol te opereren. Samenspelen is bovendien misschien wel het belangrijkste verlangen van de leerling. Een deel van de docenten speelt hier ook op in, met de start van een popschool en een jazzschool.

Aanvullend luidde het advies van Jaap van Straalen: steun initiatieven van actieve docenten, zodat zij succes kunnen aantonen en die initiatieven opvolging gaan krijgen. Ook de regelmatige gedachtenuitwisseling tussen docenten onderling is belangrijk om tot een vernieuwende aanpak te komen.